AM

Xiaoxia Hu+, Yulan Wang+, Yaning Tan, Jie Wang, Haoyang Liu, Yingqian Wang, Shuang Yang, Miusi Shi, Shiyong Zhao, Yufeng Zhang*, and Quan Yuan*. A Difunctional Regeneration Scaffold for Knee Repair Based on Aptamer Directed Cell Recruitment. Adv. Mater. 2017, 29, 1605235

胡晓霞

JACS

Jie Wang†, Yurong Wei†, Xiaoxia Hu, Yu-Yan Fang, Xinyang Li, Jian Liu, Shengfu Wang, and Quan Yuan*, "Protein Activity Regulation: Inhibition by Closed-loop Aptamer-based Structures and Restoration by Near-IR Stimulation" J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 10576-10584

王杰

ACS Nano

Yanbing Yang, Wei Yin, Shiting Wu, Xiangdong Yang, Wei Xia, Yue Shen, Yunhui Huang, Anyuan Cao* and Quan Yuan*, "A Perovskite Type LaSrMnO Electrocatalyst with Uniform Porous Structure for Efficient Li-O2 Battery Cathode" ACS Nano, 2016, 10, 1240-1248

杨雁冰